Vi ser på hele prosessen – fra første idè, gjennom regulering, prosjektering og byggefasen samt salg og overtakelse av brukere. Vi har en tydelig holdning til funksjonstilpasning, rehabilitering, nedbygging og gjenbruk.