Midlertidlig 

Integrasjon av jernebanefunksjoner i bysentrum. 

To midlertidige jernbanefunksjoner i en modular bygning: Lagerhallene og godsterminal skal kunne demonteres og gjenbrukes i andre sammenheng når Hokksund sentrum videreutvikles i fremtiden. Trafikkflyt på eiendommen med lasting fra tog, mellomlagring og videre transport. Den eksisterende gangvei skal utvikles og vegetasjon intensiveres til et grøntdrag med høy kvalitet. En grønn buffer etableres mot sjenerende innsyn og støy fra virksomhet.