Rehabilitering og nystrukturering

Konseptskisser for Bane NOR Eiendom

Videreutvikling av Godsterminalen som en del av en spennende byutvikling midt i Drammen. Med etablering av grønt belte og sentrumsfunksjoner som kafféer, butikker, kontorer og sykkelverksted skal det skapes et attraktivt område der det var lasting av gods med støy og støv i gamle dager.