Offentlige byggherrer

Godsterminalen
drammen

Type jobb: Rehabilitering og nystrukturering

vognskjul
asker museum

Type jobb: Nybygg

midlertidlig godsterminal
hokksund

Type jobb: Midlertidlig

Private kunder

Med verktøy som skisser, konsepter, modeller og renderinger hjelper vi det å få de riktige beslutningene til ditt prosjekt på plass. I små og stor skala. Med hensikt til estetikk, tilpasningsdyktighet og bærekraft. 

Vi støtter tiltakshavere i byggesaksbehandlingen og med detaljprosjektering samt koordinering av andre konsulenter og utførende.