Det er arkitektens dype ønske å prosjektere god arkitektur og fantastiske hus av hvilket som helst materiale. Men det er spesielt massivtre som vi synes er spennende siden det kan brukes i så mange områder til utrolig mange formål. Å følge med gjenoppreising av dette unike byggemateriale og bidra med kunnskap og kreativitet er både moro og fremtidsrettet. Å bygge med tre Bruk av tre i bygningskonstruksjoner er ikke noe nytt. Gjennom tidene på de stedene hvor skoger vokser, har tre ofte blitt brukt som byggemateriale.

Å bygge med tre er energieffektivt, kostnadseffektivt og miljøvennlig. Trevirke som byggemateriale har mange fordeler sammenlignet med andre materialer. Fremfor alt har tre en lav vekt i forhold til dens styrke og bæreevne. I tillegg er det et fornybart, biologisk materiale som er en del av den naturlige økosyklus. På denne måten, yter bruk av tre et viktig bidrag til reduksjon av karbondioksidutslipp. Raskt og effektivt byggemateriale Trekonstruksjoner har generelt mindre vekt, noe som gjør det lettere å håndtere, fra felling, til bruk i verkstedet og implementering på byggeplassen. Tilpasninger og justeringer kan oppnås med mindre komplekse verktøy. Naturlig vakker Ved riktig fremheving av treets sensuelle egenskaper – varmt å ta på, visuell varme, karakteristiske uregelmessigheter og muligheter for unik foredling – kan bruk av dette naturlige materialet gi bygningen en unik arkitektonisk virkning.

Tre er et fornybart byggemateriale som lagrer karbondioksyd, mens den voksende skogen produserer oksygen og renser luften. Det tar svært lite energi å produsere en trebygning. Å produsere byggets ramme av tre i stedet for tradisjonelle materialer betyr en vesentlig reduksjon av utslipp av karbondioksid. Det ferdige trebygget lagrer karbondioksid gjennom hele sin levetid. Akustikk og lyd Både lyddemping og akustisk refleksjon er mulig med massivtre. Ved riktig anvendelse finnes det løsninger for begge kriteriene. En tett trekonstruksjon reflekterer lyd, og kan enkelt gjøres om til overflater som demper lydrefleksjoner. Videre, ved å frese en tektonikk i overflaten eller ved å perforere den, kan tre effektivt dempe middel- til høye toner. Trinnlydisolasjon av tregulv kan forbedres ved å øke massen av gulvet, for eksempel ved anvendelse av en betongstøp på overflaten eller såkalte flytende overflatefliser på toppen av et fleksibelt lag på den øvre flaten av gulvet.

Brannvern Antennelsestemperaturen for tre påvirkes av hvor lenge det er utsatt for varme. Vanligvis tenner trevirke ved 250-300 ºC. Etter tenningen begynner tre en forkullningsprosess. Brann utvikler seg langsomt i et massivt treprodukt, det dannede karbonlaget beskytter treet, og forsinker økningen i temperaturen i treets indre og dermed fremdriften av brann. Denne egenskapen benyttes ved dimensjonering av bærende konstruksjoner. Strukturelt sterk og fleksibel Tre er et biologisk og naturlig materiale med svært varierende egenskaper. Tre er ortotrop, kvaliteten av dets styrke er forskjellig i ulike retninger. Det er dessuten hygroskopisk, noe som betyr at fuktighetsinnholdet i materialet forandrer seg kontinuerlig med den relative fuktigheten i omgivelsene. Når designeren velger en bestemt kvalitet av betong eller stål, kan produsentene levere disse med en begrenset variasjon. Med valg av tre som byggemateriale, får man et karakterfylt produkt som er plukket av et meget stort utvalg av tømmer fra mange forskjellige trær fra skog med muligens ulike kulturelle forhold. Det tas i betraktning ved utforming av bygg i tre. Treets kvalitet i styrke, fuktighet og optiske merknader graderes og vurderes i henhold til bruksområde og konstruksjonssystem. Ved tett samspill med treindustri og byggentreprenører optimaliseres det strukturelle slutt-produktet og reduseres risiko og usikkerhet.