Prosjektutvikling skal tilrettelegge til ønsket effekt innen rimelig tid og samtidig satse på positiv utvikling på lang sikt. Med menneske i fokus.